Акцентът в изградената Географска Информационна Система (ГИС) на община Гоце Делчев е върху две направления в дейността на община, който са ключови за реализиране на ПЧП – „Управление на общинската собственост” и „Управление на територията”. Служители от двете дирекции преминаха обучения за работа със системата.

ГИС ще осигури:


Системата е проектирана с възможност за последващо надграждане и развиване, като по този начин ще се получи устойчивост на проектната дейност.

ГИС е уеб-базирана и е достъпна от официалната интернет страница на община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg , или от този директен линк.