Стимули за бизнеса в община Гоце Делчев за частните инвеститори: