Възможности за реализация на нови ПЧП в община Гоце Делчев:

Изграждането на обществени открити/подземни/надземни паркинги, за което има голяма необходимост, тъй като паркирането и придвижването в общинския център Гоце Делчев е огромен проблем. В изготвения през 2008г. Генерален план за организация на движението в гр.Гоце Делчев са посочени острите нужди на града от осигуряване на допълнителни паркоместа на възлови места – Общинската болница, кръстовище на ул.Дунав с ул.Солун, пл.Гоце Делчев и др.