Възможности за реализация на нови ПЧП в община Гоце Делчев:

Възможности за реализация на проекти в сферата на ПЧП на терени общинска собственост в бившата казарма. На територията са обособени самостоятелни терени за икономическа зона, за спортни, развлекателни и социални дейности.

С одобрен от МРРБ проект през 2009г. стартира изграждането на вътрешната и довеждащата инфраструктура до зоната. Към момента възложителя на строителството Министерство на регионалното развитие и благоустройство, което се и явява финансираща организация временно стопира изпълнението но СМР.
Очаква се в средата на 2010г. инфраструктурните дейности да стартират отново и в края на 2010г.- първата половина на 2011г. да бъде изградена цялостна подземна и надземна инфраструктура за обособяване на икономическа зона.