Възможности за реализация на нови ПЧП в община Гоце Делчев:

Изграждането и разработването на туристически информационни центрове (вкл. и "посетителски") е добра възможност за реализиране на ПЧП. В общината вече има изградени и оборудвани 2 туристически информационни центъра по проекти на общината по Програма ФАР на ЕС – в гр.Г.Делчев и в с.Делчево.

Общината има добри природни дадености, територията й е относително запазена чиста, планината има своите достойнства с девствена природа на места, а освен това на относително малко разстояние са събрани море, планина, минерални извори.