Възможности за реализация на нови ПЧП в община Гоце Делчев:

Модерна логистична зона (при която общината ще подпомогне с терени и инфраструктура), която би могла да се изгради в близост до летището (изграждане и поддържане на халета, хладилни, антрепозитни складове), при успешно извършена инвестиция от частния инвеститор собственик на бившето военно летище.