Възможности за реализация на нови ПЧП в община Гоце Делчев:

Изграждане на Многофункционална спортна зала с прилежащи хотелска част и паркинг. В момента е изпълнен само първи етап на изграждането на залата. Спортната зала се предвижда да за над 1 000 посетители със застроена площ от 3032 кв. м и разгъната застроена площ 3382 кв. м, хотел със застроена площ 250 кв. м и разгъната застроена площ от 750 кв. м и паркинг с площ 358 кв. м.