Възможности за реализация на нови ПЧП в община Гоце Делчев:

Изграждане на покрит пазар за селскостопанска продукция (плодове и зеленчуци) на общински терен е един от приоритетите на общината. Това би спомогнало за насърчаване местните производители и търговци на земеделска продукция.