Възможности за реализация на нови ПЧП в община Гоце Делчев:

Възможности за ПЧП има при експлоатацията на предвидената за изграждане ВиК мрежа, пречиствателна станция и друга инфраструктура в бъдещото населено място, което би се оформило на мястото на общинския курорт с лечебни функции с местно значение "Попови ливади" при благоприятно решение на този казус.
За развитието на туризма в района "Попови ливади" са определи подходящи за инвестиции терени. Земята в курортната местност Попови ливади(Папазчаир) е общинска собственост и имотите са подходящи за изграждане на вилни селища, спортно-туристически бази и съоръжения. Планинският курорт Попови ливади се намира в южната част на Пирин планина, на 1400 м надморска височина и е отдалечен от административния център на 13 км в югозападна посока. Районът е привлекателен с обширни ливади, обградени с гъсти смърчови гори. В курорта има изградени почивни станции, хотели, вили, бунгала, заведения за хранене. През местността преминава третокласният път Гоце Делчев - Сандански - Петрич. В района община Гоце Делчев реализира проект по програма ФАР на Европейския съюз, който включва изграждане на вело и екомаршрутии, места за пикник, заслони. Районът е подходящ за екотуризъм. Попови ливади са изходен пункт за интересни туристически маршрути в южния, югоизточния и северния дял на Пирин планина.